10 mystiske arkeologiske oppdagelser du ikke vet at eksisterte. Sjekk dette!

Det er noen rare og mystiske arkeologiske funn som er av betydelig interesse. Forskerne klarer ikke å forklare dem skikkelig fordi det mangler tilstrekkelig kunnskap eller bevis. Det er vanskelig å spekulere over ektheten til noen av dem, men de kan ikke betraktes som en fleip.

 

1. Oppdagelsen i Østersjøen.


I juni 2011 fant svenske dykkere et stort tallerken-formet objekt på bunnen av Østersjøen. Det er avdekket at den står på søyler og har en struktur tilsvarende trappene som fører til et sort hull. Det er ingen som hittil har klart å forklare hvordan den havnet her.


1

via : livebuddhism.com


Reply