Det som befinner seg bak denne porten vil gjøre deg målløs! Lenge trodde jeg at et slikt sted ikke eksisterte!

Mange japanske butikk og restauranteiere setter en figur av katten “Maneki Neko” utenfor inngangen til virksomheten sin.

Katten er en slags talisman som bringer lykke og velstand til eieren. Disse figurene er så populære at det ble bygget et spesielt tempel for dem, det befinner seg bak denne porten.


gotokuji-temple-1

via : re-actor.net


Reply